יסודות האמונה

יסודות האמונה- פרק יז'-רמיסת השטן על־ידי המשיח

פרק יז: רמיסת השטן על־ידי המשיח על מנת להגשים את תכליתו עבור ההיסטוריה, על אלוהים לבצע שלושה דברים, לפני שמגיע סופו של העולם הנוכחי. השלב הראשון יכלול את רמיסת השטן ומערכת שלטונו והסרתם מן העולם. כתבי־הקודש מגלים שאלוהים יעשה זאת על־ידי השילוב של צרה גדולה בת 7 שנים (השבוע ה-70 בדניאל ט 27) ושובו של […]

יסודות האמונה- פרק יח'-הקמתה מחדש של מלכות אלוהים התיאוקרטית בידי המשיח

פרק יח: הקמתה מחדש של מלכות אלוהים התיאוקרטית בידי המשיח שלושה דברים על אלוהים להשלים כדי להגשים את תכליתו בהיסטוריה. הראשון, כאמור, יהיה הסרת השטן ומלכותו מכדור הארץ, השני יהיה חידוש מלכותו התיאוקרטית עלי אדמות. מטרת המלכות התיאוקרטית העתידית שיטת השלטון המקורית על כדור הארץ הייתה התיאוקרטיה של אלוהים. שלטון זה אבד בגלל נפילת האנושות […]

יסודות המאונה- פרק יט'-המשיח מסיר את הקללה

פרק יט: המשיח מסיר את הקללה כדי להגשים את תכליתו בהיסטוריה, על אלוהים להסיר את השטן ומערכתו מכדור הארץ, לחדש את מלכותו התיאוקרטית עלי אדמות, וכצעד שלישי לבטל את הקללה הרובצת על הטבע. קללה זו — כזכור — באה כתוצאה מהצטרפות האדם הראשון למרד השטן, ועל אלוהים להחזיר את הטבע למצבו המושלם בו היה טרם […]

יסודות האמונה- פרק כ'-ישוע המשיח ורעיון מלכות האלוהים

פרק כ: ישוע המשיח ורעיון מלכות האלוהים בביאתו הראשונה הכריז ישוע כי "קְרֵבָה מַלְכוּת אֱלוֹהִים" ולימד את תלמידיו להתפלל, "תָּבוֹא מַלְכוּתְךָ" (מתי ו 10). לאיזו "מלכות אלוהים" הוא התכוון? למציאת התשובה, הבה נלמד מה כתבי־הקודש מלמדים על רעיון מלכות האלוהים. היסוד לרעיון רעיון המלכות שבכתובים מבוסס על ריבונותו של אלוהים, ודויד המלך מציין את כל […]

יסודות האמונה- פרק כא'-ישוע המשיח ובשורת המלכות

פרק כא: ישוע המשיח ובשורת המלכות אם יש למלכות האלוהים, כפי שראינו, שני היבטים לפחות — האוניברסלי והתיאוקרטי — לאיזה מהשניים מתכוון ישוע באומרו, "מָלְאָה הָעֵת וּקְרֵבָה מַלְכוּת אֱלוֹהִים" (מרקוס א 15), וכאשר הוא מלמד את תלמידיו להתפלל, "תָּבוֹא מַלְכוּתְךָ" (מתי ו 10)? התייחסות המשיח למלכות מתוך הניסוח "קְרֵבָה מַלְכוּת אֱלוֹהִים" ברור כי אותה מלכות, […]

יסודות האמונה- פרק כב'-תגובת עם ישראל לישוע המשיח ולהצעת המלכות

פרק כב: תגובת עם ישראל לישוע המשיח ולהצעת המלכות המשיח מציע את המלכות התיאוקרטית העתידית לעם ישראל ומציב בפניהם את התנאים להקמתה, שעליהם לקיים. דרכו להצעת המלכות הייתה דרך הטפת הבשורה ומעשי נסים כאסמכתא לאמיתותה. בפרק הנוכחי נלמד על תגובת ישראל לישוע המשיח עצמו ולהצעת המלכות אותה בישר. תגובת ישראל חזויה מראש א. בנבואות התנ"ך […]

יסודות האמונה- כרך ב' – חלק ראשון

    יסודות האמונה   מאת   רנלד שאורס   כרך ב', חלק ראשון   The Foundations of Faith Renald E. Showers Vol. 2, part one   Copyright © 2008, 2015 by The Friends of Israel Gospel Ministry, Inc. Bellmawr, NJ 08099, USA   תרגום עברי © 2015 עמותת דעו וחיו / קהילת ירושלים — […]